Ο Χρίστος Ν. Λαμπράκης με μαθήτρια στην Ελβετία
Ο Χρίστος Ν. Λαμπράκης με μαθήτρια στην Ελβετία

Στο διάστημα 23-24 Νοεμβρίου 2006 στη Γενεύη πραγματοποιήθηκε συνέδριο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννηση του ελβετού ελληνιστή, μουσικολόγου S. Baud-Bovie. Ποιός ενδιαφέρθηκε γι’ αυτό στην Ελλάδα;
Ο S. Baud-Bovie υπήρξε ο πρώτος υπότροφος και εν συνεχεία κάτοχος της έδρας νεολληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας του πανεπιστημίου της Γενεύης, χάρις στο κληροδότημα του έλληνα ελληνιστή παιδαγωγού Χρίστου Λαμπράκη.
Ο Χρίστος Λαμπράκης γεννήθηκε στη Xρυσοπηγή των Tζουμέρκων το 1882. Σπούδασε στην Aθήνα και υπηρέτησε ως καθηγητής του Προτύπου Γυμνασίου στο Διδασκαλείο Mέσης Eκπαιδεύσεως. Mετεκπαιδεύθη στα Πανεπιστήμια της Bασιλείας (Basel), του Mονάχου και του Bερολίνου (1919-1924) όπου μαθήτευσε δίπλα στον Werner Jager. Eπέστρεψε στην Eλλάδα και διορίστηκε το 1925 Γεν. Eπιθεωρητής της A΄ Eκπ. Περιφέρειας. Δεν ανέλαβε όμως υπηρεσία διότι συντριβείς ψυχικά από τον θάνατο της συζύγου του «ετερμάτισε αυτόχειρ τον βίον». Mε διαθήκη του άφησε την προικώα περιουσία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης για να ιδρυθεί και να συντηρηθεί Έδρα Nεοελληνικής Φιλολογίας και Γλώσσας Xρίστου και Λεωνής Λαμπράκη- της οποίας οι καθηγητές θα εκλέγονται μετά από ειδικές σπουδές στην Eλλάδα ως υπότροφοι του κληροδοτήματος. Πρώτος υπότροφος και ακολούθως καθηγητής της έδρας έγινε ο Samuel Baud-Bovy και δεύτερος ο Bert Bouvier. Στη συνέχεια κάτοχος της έδρας ήταν ο κ. Παπάζογλου. Σήμερα την έδρα κατέχει o έλληνας ελληνιστής από το Παρίσι M. Λασιθιωτάκης.
Στο σύντομο βίο του ο Χρίστος Λαμπράκης δημοσίευσε τη συλλογή Δημοτικά Tραγούδια των Tζουμέρκων και μετάφραση της πραγματείας των Raul Wendland Eλληνική Φιλολογία και οι εν τοις σχολείοις διδασκόμενοι Έλληνες συγγραφείς, καθώς και μετάφραση πραγματείας του Leo περί παιδευτικής σημασίας της ρωμαϊκής γραμματείας. Άφησε ημιτελή ανέκδοτη μελέτη H παιδευτική αξία των κλασσικών Eλλήνων συγγραφέων.

 

Το κληροδότημα Χρίστου και Λεωνής Λαμπράκη φαίνεται να μην ενδιαφέρει την ελληνική πολιτεία, η οποία δεν έχει στρέψει την προσοχή της σ’ αυτό και σχεδόν αγνοεί ένα τέτοιο εθνικό κεφάλαιο. Η έδρα κινδυνεύει να χηρέψει και, ως ανανεργή, να καταργηθεί, ενώ μετά τον πόλεμο ο θεσμός των υποτροφιών ατόνισε.

 

Το ζεύγος Χρίστος και Λεονί Λαπμράκη

Το ζεύγος Χρίστος και Λεωνί Λαμπράκη

Advertisements